Văn bản trung ương Văn bản trung ương
30 kết quả được tìm thấy
 
V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định Ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2020

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực:

QĐ V/v ban hành Quy định điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố tỉnh, hành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày hiệu lực:

Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực:

QĐ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 04/06/2020

Ngày hiệu lực:

Danh sách các Công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu

Ngày ban hành: 04/05/2020

Ngày hiệu lực:

V/v góp ý Dự thảo (Lần 2) Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Vv góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 06/03/2020

Ngày hiệu lực:

Triển khai thực hiện Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 21/01/2020

Ngày hiệu lực:

Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng các Chương trình MTQG

Ngày ban hành: 26/12/2019

Ngày hiệu lực:

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com