Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh
151 kết quả được tìm thấy
 
926/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án dự án thuộc CT MTQG xd NTM (nguồn vốn khen thưởng), kế hoạch năm 2019 trên địa bàn thành phố BMT, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch tổng kết 10 năm chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

QĐ 227 ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyệnCưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt danh sách xã làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com