Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh
101 kết quả được tìm thấy
 
Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyệnCưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Công văn đề nghị báo cáo năm 2018 theo TT07

Ngày ban hành: 01/02/2019

Ngày hiệu lực:

QĐ 235 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững và CT MTQG XD NTM, kế hoạch 2019, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 30/01/2019

Ngày hiệu lực: 30/01/2019

QĐ 223 về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 4 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới thuộc 02 huyện Buôn Đôn, Ea Súp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 - 2020

Ngày ban hành: 29/01/2019

Ngày hiệu lực: 29/01/2019

QĐ 222 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 04 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới thuộc 02 huyện: Buôn Đôn, Ea Súp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 – 2020

Ngày ban hành: 29/01/2019

Ngày hiệu lực:

QĐ 3594 công nhận xã Ea Tar huyện CưM’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực:

QĐ 3593 công nhận xã Cư Suê huyện Cư M’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực:

QĐ 3545 tặng bằng khen của CT UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày hiệu lực: 28/12/2018

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com