Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh
92 kết quả được tìm thấy
 
Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyệnCưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

TRIỂN KHAI CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Ngày ban hành: 05/10/2018

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch Phong trào thid dua "Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 27/09/2018

Ngày hiệu lực:

Tuyên truyền và triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP

Ngày ban hành: 26/09/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk vv ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018 - 2020

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày hiệu lực:

Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày ban hành: 12/09/2018

Ngày hiệu lực:

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình MTQG 03 năm (2016 - 2018) trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/09/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc thay đổi thành viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 17/08/2018

Ngày hiệu lực:

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com