Thành quả 10 năm xây dựng NTM vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 7/9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN, BẢN, ẤP THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 21/8/2019, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung của Đề án hỗ trợ thôn, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 cho cán bộ xã, thành viên Ban phát triển thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng cho 04 xã thuộc 02 huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 23/8/2019.

Vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả

Sáng ngày 19/8, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức khai mạc lớp tập huấn vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Trong 02 ngày 15, 16/8/2019, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với công ty Pro Phương Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên phụ nữ của 15 huyện, thị xã, thánh phố.

TẬP HUẤN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  THEO HƯỚNG BỀN VỮNG GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM ĐỢT 1 NĂM 2019

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn đợt 1 năm 2019 với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” cho 09 huyện, thị xã, thành phố bao gồm các huyện MD’rắk, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Ana, Ea Súp, Lắk, Kr Búk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Kế hoạch triển khai thực hiện thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 04 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, thuộc 02 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, giai đoạn 2019 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 04 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, thuộc 02 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 - 2020

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com