Kế hoạch triển khai thực hiện thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 04 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, thuộc 02 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, giai đoạn 2019 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện thôn, buôn nông thôn mới trên địa bàn 04 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, thuộc 02 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019 - 2020

"Đắk Lắk phải xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020"

Biên phòng - Ngày 27-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo góp ý Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Sáng 24/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Tham dự Hội thảo có ông Y Dhăm Ênuôl – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

19.000 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 1-9, Sở NN-PTNT đã công bố “Đề án (ĐA) tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 2325/QĐ-UBND, ngày 10-8-2016 của UBND tỉnh.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp: tập trung phát huy thế mạnh các cây, con chủ lực

Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ NN-PTNT, Dak Lak cũng đã thực hiện tái cơ cấu theo hướng tập trung khai thác tối đa tiềm năng của các cây, con chủ lực như cà phê, cao su, bò sữa, cá nước lạnh... Đây là hướng đi hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương tăng trưởng về chất và phát triển bền vững.

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com