Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. (20/06/2018, 16:15)

Sáng ngày 20/6/2018, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp cùng với Sở ban ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 tại UBND huyện Ea H’Leo, với sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Đông, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

                             

Hình ảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện  Ea H’Leo đã có 11 xã triển khai huy động đóng góp từ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong chương trình xây dựng nông thôn mới là 4.277 triều đồng, trong đó có đơn vị huy động đóng góp nhiều nhất là xã Ea Wy khoản 1.400 triệu đồng (hỗ trợ 886 ngày công, 648 tán xi măng), đơn vị huy động đóng góp thấp nhất là xã Ea Sol khoảng 20.5 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện 1.050 triệu đồng. Quan tổng hợp báo cáo của các xã, đến nay trên địa bàn huyện tổng số tiêu chí đạt là 155 tiêu chí, bình quân đạt 14.09 tiêu chí/xã, tăng 4 tiêu chí so với kết quả cuối năm 2017.

Huyện Ea H’Leo đăng ký có 02 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018 là xã Ea Ral đã đạt được 17/19 tiêu chí (tiêu chí số 02 – Giao thông, tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hoá là chưa đạt) và xã Ea Wy đã đạt được 15/19 tiêu chí (tiêu chí số 02 – Giao thông, tiêu chí số 5 – Trường học, tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 11 – Tỷ lệ hộ nghèo là chưa đạt)

UBND huyện Ea H’Leo, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện, cấp xã tăng cường phân công, bố trí cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình; đặc biệt là 02 xã phấn đáu về đích trong năm 2018 là xã Ea Ral và xã Ea Wy.

Tường việt

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com