Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 tại thị xã Buôn Hồ. (22/06/2018, 16:32)

Chiều ngày 20/6/2018, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp cùng với Sở ban ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 tại UBND thị xã Buôn Hồ, với sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Đông, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

                             

Hình ảnh buổi làm việc

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Thường trực thị uỷ, Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã sự phối hợp các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương ở các xã thì tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã nói chung và các xã nói riêng đẫ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác đẩy mạnh phát triển sản xuất được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm thực hiện (các hộ dân tích cực phát triển sản xuất đa cây, đa con, áp dụng các tiến bộ kho học và kỹ thuật để tăng thu nhập, hnạ chế rủi ro; bước đầu đã có một số tổ chức nông dân được thành lập để liên kết sản xuất..); công tác xoá đói, giảm nghèo; công tác y tế giáo dục được xã hội quan tâm, thực hiện tốt; công tác xây dựng hạ tầng kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, người dân chung sức, đồng lòng cùng nhà nước.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu ngừơi khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã đạt khoảng 31.95 triệu đồng/người/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thị xã đã huy động 82.020.000.000 đồng, cụ thể: Vốn đầu tư trực tiếp 27.059 triệu đồng (Trung ương 1.295 triệu đồng; địa phương 25.764 triệu đồng); lồng ghép 26.297 triệu đồng (Chủ yếu là ngân sách địa phương đầu tư cho giao thông nông thôn, trường học); tín dụng 27.000 triệu đồng (ngân sách chính cho vay ở khu vực nông thôn); huy động cộng đồng dân cư nông thôn được 1.664 triệu đồng (Ngày công, tiền mặt..). Trong 6 tháng đầu năm  trên địa bàn thị xã không để xảy ra tình trạng tồn đọng trong xây dựng cơ bản tại các xã.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã đã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com