Triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (20/12/2016, 08:29)

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9667/UBND-NNMT, về việc triển khai Công văn số 842/LMHTXVN-CSPT ngày 07/11/2016, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, gửi Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và ý kiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Công văn số 842/LMHTXVN-CSPT ngày 07/11/2016, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây 

Theo daklak.gov.vn

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com