Thông báo Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (08/04/2019, 15:14)

Ngày 05/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo Kết luận số 59/TB-VPUBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ  28,3%), bình quân đạt 13,84 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; thành phố Buôn Ma Thuột đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trong năm 2018 và đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận. Trong 3 năm (2016 – 2018), toàn tỉnh đã huy động hơn 13.653 tỷ đồng để thực hiện Chương trình, trong đó vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương là 1.518 tỷ đồng và các nguồn huy động khác đặc biệt nguồn đóng góp của nhân dân là 1.300 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra nhằm tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình xây dựng NTM nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí NTM theo hướng chú trọng vào chất lượng và bền vững. Trong đó lưu ý cần đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện cơ cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tập trung ở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn; ưu tiên huy động các nguồn lực để hỗ trợ 51 thôn, buôn thuộc 4 xã biên giới của tỉnh theo đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của xác xã đặc biệt khó khăn; tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá chất lượng cao, mang tính đặc trưng của địa phương, chú trọng đẩy mạnh công tác triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020; nâng cao chất luợng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ xây dựng NTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”…

Nội dung chi tiết xem tại đây.

(T.V)

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com