Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (12/05/2020, 09:59)

Sổ tay gồm 5 phần 1. Hướng dẫn chung 2. Hướng dẫn về lập kế hoạch 3. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới 4. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất trong giảm nghèo bền vững - P 135 5. Hướng dẫn về phát triển cơ sở hạ tầng

 

Hình minh họa

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình (quyển 1)

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch (quyền 2)

Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (quyển 3)

Sổ tay hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất trong giảm nghèo bền vững - P 135 (quyền 3)

Sổ tay hướng dẫn phát triển cơ sở hạ tầng (quyền 4)

 

Nguồn ( Văn phòng nông thôn mới Trung ương)

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com