Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 (13/05/2020, 10:12)

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 29/4/2020 về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Hinh ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch hướng tới mục tiêu tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu lũy kế có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 40,1% số xã, đạt kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020); số tiêu chí đạt bình quân chung là 15 tiêu chí/xã (vượt kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, 14,38 tiêu chí/xã); duy trì không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; lũy kế có từ 01 đến 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục, phải xác định xây dựng nông thôn mới “có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” từ tỉnh đến huyện, xã với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020; tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả tất cả các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua để tiếp tục thực hiện có hiệu quả; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình...

 

Nguồn (Cổng thông thin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

 

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com