Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2018. (24/01/2018, 14:59)

Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2018

      Sáng 24/1, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chủ trì Hội nghị.

                                Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm qua và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo, năm 2017, tổng nguồn vốn 02 chương trình được giao là 27.428 tỷ đồng, trong đó vốn chương trình giảm nghèo là 5.110 tỷ đồng, chương trình nông thôn mới 22.318 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân là 25.543 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,1%.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững một số huyện có tỷ lệ giải ngân cao thuộc huyện Cư Kuin, Krông Búk, Krông Pắk. Kết quả thực hiện các dự án thành phần đều đạt chỉ tiêu đề ra tập trung vào nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, truyền thông giảm nghèo về thông tin. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,59% so với năm 2016 (từ 17,8% xuống 15,2%), tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 5,25%, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,19%. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo như : số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (95%), trạm y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh (91%), mạng lưới giáo dục tại xã khó khăn (84%). Một số chương trình hỗ trợ khác đã được lồng ghép triển khai cho người dân tiếp cận dịch vụ kịp thời, thiết thực với địa bàn nông thôn.

Lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar đề xuất về mô hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Về Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có 23 xã đã có Quyết định công nhận, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Một số tiêu chí đạt cao như quy hoạch, thông tin truyền thông, y tế. Các tiêu chí đạt thấp là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường…Hiện nay, toàn tỉnh đạt 1.927 tiêu chí, bằng 66,7%, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2016. Kể từ khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới mới của tỉnh giai đoạn 2017-2020, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình nông thôn mới 3.911 tỷ đồng, trong đó số tiền nhân dân tự nguyện đóng góp trên 120 tỷ đồng, hiến hơn 80.000 m2 đất, đóng góp 49.000 ngày công lao động…Các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành ngành nông nghiệp ngày càng được quan tâm và bước đầu đạt hiệu quả.

Đa số tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội nghị đều tập trung đề xuất Ban Chỉ đạo quan tâm xử lý một số tồn tại liên quan đến vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong các chương trình; kinh nghiệm huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; giảm khoảng cách chênh lệch giữa các huyện về kết quả xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo phát sinh còn cao khi có yếu tố thiên tai, bão lụt…

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của địa phương trong tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành tiếp tục bám sát kế hoạch Ban Chỉ đạo để xây dựng nội dung hoạt động. Sở NN&PTNT tiếp tục hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/2/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và dự án hoàn thành, quyết toán trong năm tránh phát sinh nợ đọng. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện, xã huy động trước năm 2019, dành kinh phí bố trí cho dự án có tỷ lệ giải ngân cao và dự án hoàn thành; quan tâm đổi mới công tác truyền thông ở cấp cơ sở để xã giữ vững tiêu chí, khuyến khích người dân tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận cho 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng Công nhận cho 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tường Việt.

 

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com