CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2017. (22/08/2017, 16:30)

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2017.

 

Thực hiên Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; Công văn số 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát hành các chuyên đề  tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xấy dựng nông thôn mới các cấp năm 2017. Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ chuyên môn, năng lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Chương trình xây dựng nông thôn mới).

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới với nhiều thành phần tham dự như: Trưởng, Phó và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cáp huyện và cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện; Thành viên Ban Quản lý thực hiện Chương trình nông thôn mới cấp xã; Cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã; Cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Cán bộ thôn, buôn, thành viên Ban phát triển thôn, buôn; Cán bộ hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác, chủ trang trại và nông dân tiêu biểu nông thôn mới trên địa bàn xã.

Lớp tập huấn được chia ra làm 2 nhóm với 02 chuyên đề: Chuyên đề kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới và một số chủ trương, chính sách hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8, với thời gian là 03 ngày/lớp); Chuyên đề 2 một số nội dung trọng tâm của xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 và từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 9 năm 2017, với thời gian là 03 ngày/lớp). Dự kiến số lượng học viên tham dự khoản 300 người .Với nội dung tập huấn như: Tổng quan chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016-2020; Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; Một số giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp, nông thôn…

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Đ/c Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, Chánh VPĐP nông thôn mới tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

                                            BTC đang triển khai nội dung tập huấn                       

                                                              Một góc lớp tập huấn

                                     Học viên đăng ký danh sách và nhận tài liệu                

 

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com